Den Dolda Faran Inuti: Uppbyggnad av tjära i Skorstenen

När du tänker på en mysig kväll vid eldstaden är förmodligen det sista du tänker på ansamlingen av tjära i din skorsten. Ändå kan denna dolda fara förvandla din fridfulla vinterkväll till en farlig situation.

Tjära som byggs upp i skorstenar är ett tyst hot som man ofta underskattar, men att förstå dess faror är avgörande för din bostads och familjs säkerhet.      

Vad är uppbyggnad av tjära?   

Tjäruppbyggnad, även känd som kreosot, är en mycket brandfarlig substans som bildas när trä eller annat organiskt material bränns i en eldstad eller spis. Den består av kolblandningar och förekommer ofta som en svart, klibbig och stickande avlagring på de inre väggarna i skorstenen. Med tiden kan detta kreosot ackumuleras och härda, vilket skapar en farlig situation.     

Farorna med uppbyggnad av tjära:   

Skorstensbränder: Den omedelbara faran med uppbyggnad av tjära är skorstensbränder. Kreosot är extremt brandfarligt, och när det antänds kan det leda till en rasande skorstensbrand som snabbt kan sprida sig. Dessa bränder är ofta intensiva och kan orsaka betydande skador och sätta liv och egendom på spel.    

Kolmonoxidförgiftning: En annan kritisk fara är kolmonoxidförgiftning. När kreosot täpper till din skorsten begränsar det ventilationen. Detta kan skapa skadliga gaser, som kolmonoxid, att flöda in i ditt hem istället för att ventileras ut. Kolmonoxid är luktfri, vilket gör den till ett tyst men dödligt hot.    

Minskad Effektivitet: Uppbyggnad av tjära kan även minska effektiviteten i ditt värmesystem. När skorstenen blir igentäppt hindrar den röken från att komma ut, vilket leder till ineffektiv förbränning. Detta ökar inte bara dina uppvärmningskostnader utan bidrar också till luftföroreningar.     

Förebyggande av uppbyggnad av tjära:   

I Sverige har man definierat dessa risker som stora och bland annat därför finns regler som säkerställer att skorstenar regelbundet inspekteras och rengörs av en professionell skorstensfejare och skorstensfejartekniker. Detta hjälper till att minimera risken för uppbyggnad av tjära innan den blir en fara och ser till att din skorsten fungerar säkert.   

”De vanligaste orsakerna till uppbyggnad av tjära kommer från användningen av fuktigt trä och bristande lufttillförsel för förbränning”, säger Anders Matsson, Skorstensfejartekniker och Certifierad sakkunnig för funktionskontroll OVK.   

Han säger: ”Att ta bort tjära är inte enkelt och kräver specialverktyg för att bryta loss tjäran från skorstenen. Det tar tid – en kollega och jag spenderade en gång 12 timmar på att rengöra en skorsten!

Som tur är ser vi numera mindre uppbyggnad av tjära eftersom vi har bättre eldstäder och krav på regelbunden sotning och brandskyddskontroll. Så länge du använder torrt trä, eldar enligt anvisning och följer din skorstensfejnings- och brandsäkerhetsinspektionsplan, bör din eldstad förbli ren och säker att njuta av under många år.”   

Har du tjära i din skorsten?

Boka sotning

Andra artikeln – 

Låt inte din skorsten bli som i filmen Wicker Man – håll den ren

Elda rätt och undvik problem med skorstenen