Brandskyddskontroll
Skyddet mot brister och fel

Finns det fel och brister i din eldstad eller i rökkanalerna? I så fall gäller det att upptäcka det i tid för att undvika risken att det börjar brinna. Det är just därför det finns brandskyddskontroller.

Varför behöver du göra brandskyddskontroll?

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.

Om det vid brandskyddskontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala det.

Vad innebär en brandskyddskontroll?

Brandskyddskontrollen innebär att testa att funktionen och egenskapen hos en enskild anläggning överensstämmer med de krav som gällde vid tiden för när anläggningen togs i bruk.

Brandskyddskontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av test eller mätning. Det är en återgång till äldre lagstiftning när brandskyddskontrollen (brandsynen) utfördes av skorstensfejarmästaren.

Brandskyddskontrollen omfattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar. Kontrollanten måste därför ha tillträde till alla delar av huset som ansluter till skorstenen.

Underlaget till information finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) http://msb.se/

På Gösab ser vi till att brandskyddskontrollen utförs på rätt sätt, så att de där felen och bristerna verkligen upptäcks i tid. Och så att du kan känna dig lugn med att ingenting oväntat kommer att hända när du använder dina eldstäder.

När vi genomför en brandskyddskontroll går vi igenom faktorer som kan påverka brandskyddet på olika sätt. Det gäller till exempel:

Sotbildningar och beläggning

Skador och förändringar av det
tekniska utförandet

Temperaturförhållanden

Tryckförhållanden och täthet

Drift och skötsel

Om eldstaden inte har använts krävs en brandskyddskontroll – och inte en besiktning – för att få börja elda igen. Den här kontrollen behöver genomföras av rätt person. Och det är inte bara vi som tycker det. En brandskyddskontroll får nämligen bara genomföras av den som är utsedd av kommunen att utföra tjänsten.

För detta krävs rätt behörighet, bland annat en omfattande yrkesutbildning som skorstensfejare med separat vidareutbildning. Vilket är kvalifikationer som alla våra tekniker självklart har.

Underlaget till information finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Hur ofta ska man göra en brandskyddskontroll?

I första hand handlar det om brandsäkerhet, vilket är ett krav som lagen ställer. Men det betyder inte att brandskyddskontrollen sker särskilt ofta. Tvärtom ska kontrollen genomföras vartannat, vart tredje eller vart sjätte år.

Brandskyddskontroll-Om-Oss-familjeföretag sotning och ventilation

Vad är skillnaden mellan sotning och brandskyddskontroll?

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bostadsbränder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar i eldstäder och rökkanaler tas bort så att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Det innebär att alla ytor som rökgaserna passerar ska sotas.

Kommunen beslutar om egna föreskrifter för hur ofta sotning ska utföras. Kommunen beslutar även om taxan (priset) för sotningen. För att få reda på vad som gäller för din anläggning ska du kontakta din kommun.

Imkanalen är det rör som ansluter köksfläkten till skorstenen och ventilationssystemet i ett bostadshus. Imkanalen omfattas inte längre av krav på sotning, men det är viktigt att den rengörs med jämna mellanrum för att den ska fungera som det är tänkt och även minimera risken för brandspridning.

Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren och arbetet kan beställas av Gösab Ventilation AB.

Några enkla råd för att minska brandrisken

Använd torr ved. Om du använder fuktig ved är risken för tjärbildning i skorstenen överhängande, vilket kan leda till soteld.

Se över instruktionerna som medföljer din eldstad och se till att följa dem.

Om du ska elda mer än ett vedinlägg, så elda max tre kilo ved per timme. Annars riskerar du överhettning vilket kan skada skorstenen.

Låt eldstaden vila lika länge som du har eldat.

Hantera askan genom att använda ett obrännbart kärl med tättslutande lock.

Vill du ha fler råd? kontakta oss!

Som avtalskund inom brandskyddskontroll spar du tid och pengar

Fastighetsägare har mycket att tänka på. Som avtalskund får du hjälp med olika kontroller inom sotning, brandskydd och ventilation. Och med förmånliga priser på våra tjänster har du full koll på kostnaderna.

Bli avtalskund

Jag vill veta mer om brandskydd.


Intresserad av att boka brandskyddskontroll i din villa eller fastighet? Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig inom kort!

Vi utför brandskyddskontroll i följande kommuner och regioner

*Gäller även Bollebygd, Svenljunga, Mark, Tranemo och Ulricehamn

Göteborg
Halmstad
Borås*
Skövde
Jönköping
Ale
Huvudkontor

Gösab Sotning AB
Jons väg 19
433 75 Jonsered
Org nr: 556175-4762

Gösab Ventilation AB
Jons väg 19
433 75 Jonsered
Org nr: 556585-1994

Kontakt/Övrigt

 

Ackreditering & Certifiering
AAA-rating-Gösab

ID06-Gösab

FR2000
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google