Sotning
Ett livsviktigt hantverk

Finns det något mysigare än att tända en sprakande brasa i den öppna spisen därhemma? Men att elda inomhus handlar inte bara om trivsel utan även om säkerhet. Därför måste alla eldstäder rengöras och kontrolleras med jämna mellanrum av en sotare.

Varför ska man sota?

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.  Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är ungefär 30 procent av alla bränder i villa, par- och radhus och fritidshus är eldstadsrelaterade. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Vad ingår i en sotning?

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar i eldstäder och rökkanaler tas bort så att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Det innebär att alla ytor som rökgaserna passerar ska sotas.

Sotning kajgaller
Sotning eldar
Sotning

Hur ofta måste sotning göras?

Hur ofta sotning behöver genomföras i just din fastighet beror på hur mycket du eldar.

– Ju mer du använder din eldstad, desto oftare behöver du sota skorstenen.

Kommunen beslutar om egna föreskrifter för hur ofta sotning ska utföras. Kommunen beslutar även om taxan (priset) för sotningen. För att få reda på vad som gäller för din anläggning ska du kontakta din kommun. Du är alltid välkommen att beställa extra sotning utöver den lagstadgade rengöringen om så behövs. Prata med sotaren som gärna hjälper till med att ge goda råd!

Aktuella sotningstaxor i din kommun

Förutom traditionell sotning hjälper vi dig också gärna med:

Montering av kajgaller

Sota själv

Får man anlita en annan sotare än kommunens ordinarie sotare?

Ja, lagen säger att fastighetsägaren kan få tillåtelse att låta annan utföra sotningen. Då måste du ansöka om detta hos räddningstjänsten.

Får jag avboka sotningen och sota själv?

Ja, det får du. Men för att du ska kunna anses som så kallad ”egensotare” och därigenom inte bli aviserad om sotning från kommunens utsedde sotare, måste du genomgå en egensotarkurs. Sådana kurser anordnas av räddningstjänsten.

Kan jag avboka brandskyddskontrollen och göra kontrollen själv?

Nej, det kan du inte. Brandskyddskontrollen i sig är en myndighetsutövning som inte kan delegeras till enskilda individer. Det är ett kommunalt ansvar att se till att brandskyddskontrollen utförs i kommunen, i egen regi eller på entreprenad. Kommunen bestämmer alltså vem som ska utföra kontrollen åt dig.

Är kommunen skyldig att tillåta en fastighetsägare att sota själv?

Nej. Enligt lagen får kommunen endast tillåta att en fastighetsägare sotar sin egen anläggning om det kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Hur kontrollerar kommunen att en fastighetsägare som fått tillstånd att sota själv verkligen gör det?

Fastighetsägaren ska dokumentera när sotning har skett. Denna dokumentation ska sedan kontrolleras i samband med brandskyddskontrollen eller vid annan tillsyn från kommunens sida.

Jag vill avboka min sotning för jag ska gå egensotarkursen.

Vi kan inte avboka din sotning förrän vi har fått beslutet om egensotning från räddningstjänsten så till dess att vi har ett underlag på att du är godkänd som egensotare kvarstår våra aviseringar.

Rengöring av Imkanaler

Imkanalen är det rör som ansluter köksfläkten till skorstenen och ventilationssystemet i ett bostadshus. Imkanalen omfattas inte längre av krav på sotning, men det är viktigt att den rengörs med jämna mellanrum för att den ska fungera som det är tänkt och även minimera risken för brandspridning.

Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren och arbetet kan beställas av Gösab Ventilation AB.

Jag vill boka sotning.


Intresserad av att boka sotning i din villa eller fastighet? Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig inom kort!

 

Vi utför sotning tjänster i följande kommuner och regioner

*Gäller även Bollebygd, Svenljunga, Mark, Tranemo och Ulricehamn

Göteborg
Halmstad
Borås*
Skövde
Jönköping
Ale
Huvudkontor

Gösab Sotning AB
Jons väg 19
433 75 Jonsered
Org nr: 556175-4762

Gösab Ventilation AB
Jons väg 19
433 75 Jonsered
Org nr: 556585-1994

Kontakt/Övrigt

 

Ackreditering & Certifiering
AAA-rating-Gösab

ID06-Gösab

FR2000
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google