OVK-Besiktning Bättre inomhusmiljö och lägre energiförbrukning

Att ventilationssystemen fungerar är viktigt av två skäl – för att få ett bra inomhusklimat och för att minska energiförbrukningen. Därför måste Obligatorisk ventilationskontroll genomföras regelbundet.

OVK – Obilgatorisk ventilationskontroll

Varför måste man göra en OVK-besiktning?

Som fastighetsägare är du skyldig att se till att det finns OVK-protokoll enligt den tidsintervall som gäller för ditt hus. Det är byggnadsnämnden i din kommun som är tillsynsmyndighet för att OVK-kontrollerna genomförs. Endast en- och tvåbostadshus med självdragssystem eller enbart fläktstyrd frånluft är undantagna.

Hur ofta ska man göra en OVK?

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska ett ventilationssystem genomgå en första besiktning innan det tas i drift. Därefter ska kontroller ske med jämna intervaller, vart tredje eller vart sjätte år beroende på typ av byggnad. Det är ackrediterade funktionskontrollanter som genomför besiktningen.

Vi går igenom fastighetens energiförbrukning för elektricitet, uppvärmning, uppvärmning av tappvatten och komfortkyla. Har en radonmätning gjorts tidigare finns även uppgiften om uppmätt radonhalten med i protokollet.

Det här mäter och kontrollerar vi normalt i en OVK-besikning:

Energiförbrukning

Luftflöden 

Referensvärde för jämförelse av energiförbrukning

Registrering hos Boverket

Allmän ventilationsservice

Vad kontrolleras i en OVK?

Det finns olika sorters ventilationssystem. Ovk intervallen på dessa system varierar. T ex – självdragsventilation och mekanisk frånluftsventilation är var sjätte år och mekanisk från- och tilluftsventilation är var tredje år. Vi protokollför vilket av dessa ventilationssystem som används samt att anläggningen uppfyller de krav som gällde när den installerades.

Är du osäker på vilket ventilationssystem ni har, kontrollera ett tidigare OVK protokoll eller kontakta oss så hjälper vi er.

Det här är vad vi gör under en besiktning:

Mäter luftflödet i liter/sekund

Undersöker så att det inte finns bakdrag

Kontrollerar skicket på kanaler och ventiler

Bedömer om installationer är korrekt gjorda

Skickar protokollet till Byggnadsnämnden och beställaren

Allt samlas i ett OVK-intyg som du kan använda om vi har upptäckt brister som behöver åtgärdas. Dokumentet är också ett bra underlag för att göra förbättringar av energiförbrukningen.

Anders M - Arbetsledare - OVK-behörig

Jag vill veta mer om OVK.


Intresserad av att boka OVK i din villa eller fastighet? Skicka in formuläret till oss kontaktar vi dig inom kort!

Våra övriga ventilationstjänster

Länkar

Boverket – för mer om OVK 

Bostadsrätterna

Folkhälsomyndigheten –Vägledning om ventilation

Strålsäkerhetsmyndigheten – Radon


Vi utför OVK-besiktning i följande kommuner och regioner

*Gäller även Bollebygd, Svenljunga, Mark, Tranemo och Ulricehamn

Göteborg
Halmstad
Borås*
Skövde
Jönköping
Ale

Blir avtalskund kunde vara lagom för dem som vill ha:

  • Möjlighet att få fast pris på de tjänster du väljer att ansluta dig till. Det underlättar i planeringen, till exempel inför årsbudgeten.
  • Förmånliga priser på alla våra olika tjänster.
  • Kostnadsfria statuskontroller.
  • Möjlighet att skräddarsy ett avtal utifrån dina specifika behov.
Huvudkontor

Gösab Sotning AB
Jons väg 19
433 75 Jonsered
Org nr: 556175-4762

Gösab Ventilation AB
Jons väg 19
433 75 Jonsered
Org nr: 556585-1994

Kontakt/Övrigt

 

Ackreditering & Certifiering
AAA-rating-Gösab

ID06-Gösab

FR2000
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google