Hållbarhet på Gösab

Vårt hållbarhetshistoria sträcker sig ända tillbaka till våra rötter som ett familjeföretag. I fyra generationer har vi format våra tjänster baserat på de föränderliga behoven hos våra kunder. Vi har fortsatt att anpassa oss till nya teknologier för sotning av skorstenar och rengöring av ventilationssystem som svar på de nya sätten att konstruera och värma byggnader.
Bengt
Bengt
VD Gösab

Miljömedvetenhet skapar en bättre arbetsmiljö 

För femtio år sedan bestod Gösab av sex anställda, med ett fordon och fem cyklar (föreställ dig det!) för att betjäna kunder i Östra Göteborg. Idag har vi över 80 anställda. Vår fordonsflotta har också ökat till 67 fordon, varav 10 är elektriska, och det finns planer på fler. Som ett företag som kräver kontinuerlig resa vet vi att fordonsemissioner är vår största miljöutmaning. Därför har vi, förutom att övergå till elbilar när det är möjligt, även utvecklat ett skräddarsytt ruttplaneringssystem för att optimera rutter samtidigt som vi minimerar våra utsläpp. Detta system är inte bara fördelaktigt för miljön, utan skapar också en mer bekväm arbetsmiljö för våra skorstensfejare och ventilationstekniker. 


Minska föroreningar i avloppssystem

Vi fattar affärsbeslut som gynnar miljön samtidigt som vi skapar en hållbar arbetsmiljö. Ett sådant exempel är användningen av varmt vatten för rengöring av ventilationskanaler. Detta mobila system har minskat vår användning av kemiska rengöringsmedel med 80%, vilket leder till färre kemikalier som hamnar i våra avloppssystem. Fordonet fungerar som en ankarpunkt för systemet, vilket eliminerar behovet för personal att lyfta tunga utrustningar.

Ju mer vi arbetar för att minska vår påverkan på miljön, desto bättre blir det för alla.

Skapande av hållbara samhällen 

Vi stöder lokala idrottslag i de samhällen där vi verkar, eftersom våra anställda också bor i dessa samhällen med sina familjer. Genom att stödja barnens aktiva livsstil genom sport bidrar vi till att samhällena växer och frodas. För oss är det självklart att vi också bör göra vår del för att skydda miljön, så att familjer och samhällen fortsätter att leva i hälsosamma och hållbara miljöer för kommande generationer. 

Ett barn med fotboll kläder på sig. Vi alskar fotboll.

Småföretag utgör över 99% av de 1,2 miljoner företagen i Sverige, enligt 2018 års SBA-faktablad från europa.eu. Så, om du tänker efter, är det småföretagen som kan göra den största skillnaden.

Karolin
Karolin
Vice VD Gösab

Våra miljömål 

 • Skapa en positiv miljöpåverkan genom våra kunder 
 • Minska våra C02 utsläpp 
 • Medverka för en mer hållbar framtid 
Christopher med elbil

Det gör vi genom att: 

 • Vi minimera användningen av papper på våra kontor, med digitalisering av aviseringar och fakturor
 • Våra policyer stödjer hållbarhetsdrivna beslut 
 • Vi använder miljövänliga rengöringsprodukter på våra kontor och vi har förbjudit inköp av engångsplast på våra kontor.
 • Inköp av begagnade varor när det är möjligt och återbrukar datorer och annan elektronisk utrustning till Barnens dator 
 • Vår servermiljö är digitaliserad
 • Vi är transparenta och har tillgängliga visselblåsarrutiner på plats
 • Vi kommer att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet så att vi kan lära av och stötta varandra. 

Några exempel: 

 • Vi återvinner oanvänd kontorsutrustning antingen genom att donera den eller se till att den kasseras på rätt sätt 
 • Vi minimerar fordonsslitaget med optimal ruttplanering och att låta personalen arbeta hemifrån   
 • Vi ska minska våra koldioxidutsläpp – 40% av våra fordon har bytts till elbilar eller elhybrider och vi ska installera fler laddstolpar med grön el till december 2024 
 • Hålla digitala möten för att minska behovet av resor mellan våra kontor 
 • Regelbundet se över våra mål och aktivt leta efter ”gröna” alternativ 
 • Regelbunden översyn av våra leverantörsavtal 
Huvudkontor

Gösab Sotning AB
Jons väg 19
433 75 Jonsered
Org nr: 556175-4762

Gösab Ventilation AB
Jons väg 19
433 75 Jonsered
Org nr: 556585-1994

Kontakt/Övrigt

 

Ackreditering & Certifiering
AAA-rating-Gösab

ID06-Gösab

FR2000
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google