Vi har bara ett barndom
 


Just nu i Sverige nästa en av varje 6 barn bor i relativa fattigdom eller är anses vara en hög utsatt grupp.

 
Vi på Gösab tror att alla barn bör ha ett trygg och glädja barndom så det är därför att vi stöda Giving People så att de kan fortsatta deras viktiga arbetar med akut hjälp av mat och andra viktiga förnödenheter till barnfamiljer i Sverige.
 
Om du vill hjälpa att sprida glädja till en familj så kan du läs mer på Giving People och kolla deras gåvobutik.