Så länge det finns eldstäder kommer det finnas behov för sotare

Alexander Havdelin jobbade i många år som grafiker på ett tryckeri. Men började känna att han ville göra något annat i livet. Av en ren händelse behövde hans granne som är arbetsledare på Gösab folk och Alexander sökte sig dit.

Alexander fick jobbet och började då som lärling till en skorstensfejare. Genom Gösab fick han gå Skorstensfejarutbildningen på MSB i Stockholm för att få sin examen.

– Jag är väldigt glad över att jag valde denna väg, för så länge det finns eldstäder och restauranger så kommer det finnas behov för sotare. Utbildningen jag gick bedrivs i huvudsak på distans och efter bara 20 veckor är man examinerad skorstensfejare. Dessutom bekostas den av Gösab. Vilket är ett stort plus i kanten.

Under utbildningen lär man sig bland annat att rengöra värme- och imkanalsinstallationer. Hur man minimerar risken för bränder och man lär sig också att ge råd och information till fastighetsägare angående deras eldstäder. Man har också fem träffar på skolan under utbildningens gång där man går igenom praktiska saker och gör tentor.

– Det var väldigt roligt att få åka upp till Stockholm och träffa andra att dela erfarenheter med. Vi lärde oss väldigt mycket på den korta tiden. Och nu har jag äntligen diplom på att jag är yrkeskunnig, och jag måste säga att jag älskar mitt jobb. Det är väldigt varierande och man träffar mycket intressanta människor. Det är en bristvara på sotare så jag rekommenderar verkligen alla att söka utbildningen. Det är nästan så gott som garanterat med jobb efteråt!