Vad är kopplingen mellan kungens bödlar och skorstensfejare?

Sotning i Sverige har en lång historik  

Skorstensfejning går så långt tillbaka som till 1500-talet och har utvecklats till en samhällsviktig tjänst för att förebygga bränder.

Förutom att sota våra skorstenar ser skorstensfejare och skorstensfejartekniker till att våra eldstäder installeras korrekt (besiktning), utför brandsäkerhetskontroll och rengör IM-kanalerna i storkök. Dessutom hjälper skorstensfejare oss att minska utsläpp och minska vår energiåtgång genom att ge råd och vägledning om hur man eldar på rätt sätt. 

Denna kombination av färdigheter, tillsammans med en lång historia, har lett till att yrket har blivit en integrerad del av vårt samhälle. 

1500-talet

Gustav I utsåg bödelns hantlangare till att sota skorstenarna på de kungliga slotten. Strax därefter började större städer, vars träbyggnader var tätt packade, att anställa egna sotare. Yrket fick en högre status när även slottssotare anställdes. 

1600-talet

De första föreskrifterna om sotning och författningar kom redan 1661 och 1675. Sotningens historia – Skorstensfejarmästarna (sotarna.com). Sotning blev ett erkänt yrke tillsammans med titeln Skorstensfejarmästare. De fick ansvar för specifika distrikt och anställde små barn som lätt kunde tränga sig in i de ofta mycket smala rören.

Sotning Kungliga rötter
Sotnings kungliga rötter

1700-talet

Sotning fick halvofficiell status när Förordning angående sotning i Stockholms stad 1733 lade grunden för sotningen som brandskyddsarbete och mästaren utsågs av Polishögskolan.

Det har funnit kvinnliga skorstensfejare sedan början av 1700-talet. 

Dokument som går tillbaka till början av 1700-talet visar att det var vanligt att hustrun till en sotare arbetade tillsammans med sin man och änkor fortsatte ofta att driva verksamheten, vilket säkerställde att familjen fortsatte att ha en inkomst.

Sofia Sotnings historia kvinnor
Sotning Jönköping

1800 och 1900-talet

1874 års Brandstadga krävde att städerna skulle ha brandföreskrifter vilket ledde till att polismyndigheten utsåg ett erforderligt antal sotare. 

1900-talet   
Räddningsskolan gav utbildning för gesäller och mästare. Brandförordningen uppdaterades under hela 1900-talet och i 1987 års Räddningstjänstlagen föreskrivs att kommunen ansvarar för sotning och brandskyddskontroll och att detta ska utföras regelbundet. 
Sotning

Idag

Lagen om skydd mot olyckor gör det möjligt för fastighetsägare som kan bevisa att de har rätt utbildning och kvalifikationer att utföra sotning på den egna fastigheten.  Kommunerna bestämmer hur ofta skorstenar ska sotas utifrån lokala förutsättningar och efter de riktlinjer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som tillsynsmyndighet har utfärdat.

Funderar du på att studera för att bli skorstensfejare? 

Gösab erbjuder skorstensfejningsstudenter LIA-platser i Göteborg, Ale, Borås, Jönköping, Halmstad och Skövde. 

Se den här videon från MSB om att arbeta som skorstensfejare. 

Läs mer om Gösab och våra sotning och ventilations tjänster.

Bli vår nästa medarbetare – lediga jobb på Gösab