”Vi är väldigt glada över fortsatt förtroende med att erbjuda sotningstjänster i Jönköpings kommun.

Tillsammans med Räddningstjänsten och Jönköpings kommun kommer vi i det nya avtalet kunna investera i förbättringar som gynnar både miljön och våra kunder.

 
Bland annat kommer våra kunder dra nytta av optimerad ruttplanering som minskar utsläpp samtidigt som vi kan nå fler kunder dagligen.
 
Dessutom kommer vi att introducera fler åtgärder, såsom miljövänligare fordon, för att minska utsläppen och energiförbrukningen, som en del av vårt hållbarhetslöfte som omfattar att minska vår totala påverkan på miljön.” – Karolin, Vice VD.
 
Karolin-Vice-VD Gösab vinner nytt avtal i Ale och Jönköping Kommun

Är du vår nästa medarbetare?

Vi söker skorstensfejare i Jönköping.

Välkommen!

Lediga Jobb

Kontakta oss för rådgivning gällande våra sotning- och ventilationstjänster

Gösab Sotning AB

Sotning

Brandskyddskontroll

Besiktningar av eldstäder

OVK – Sjunka din energi förbrukning och får bättre inomhus miljön

Gösab Ventilation AB

Ventilationskanaler – Allt från rengöring till underhåll

Relining av ventilationskanaler

Injustering av luftflöden

Rengöring av IM Kanaler – Storkök

Montering av behovsstyrd ventilation / HealthBox smart ventilation – Missar ju vl inte vår sommarerbjudande – spara 10 på en HealthBox smart ventilationsystem från Renson!

Här finns vi

Göteborg
Halmstad
Borås
Skövde
Jönlöping
Ale