Har du bra luft på hemmakontoret?

I dessa coronatider jobbar många hemifrån. Något som leder till att man plötsligt spenderar många fler timmar i det egna hemmet. Men många glömmer att se till att även ha en bra arbetsmiljö hemma, och en stor del av en bra arbetsmiljö är luften vi andas.

Anders Matsson jobbar som certifierad funktionskontrollant och berättar att luften på en arbetsplats ofta är helt annorlunda än den hemma.

–  Man har helt andra luftvärden på en arbetsplats, då det är reglerat av Arbetsmiljöverket och beräknat per person och kvadratmeter. I bostäder är det enbart beräknat per kvadratmeter, och då finns det oftast bara utsug i utrymmen som badrum, kök och klädkammare.

När vi sitter inomhus så avger vi själva en del koldioxid och när vi rör oss så rör vi upp damm i luften. Ett väl fungerande ventilationssystem tar hand om detta. Men har man stopp i ventilationen eller andra ventilationsproblem så blir luftkvalitén avsevärt sämre – något som bland annat kan leda till trötthet, koncentrationssvårigheter och allergibesvär.

– Det man kan göra själv är att se över så att ventilerna inte är för smutsiga. Är de dammiga så kan man torka av och dammsuga så långt in i kanalen som det är möjligt. En bra indikator på att ventilen fungerar och suger ut luften som den ska, är faktiskt att den blir smutsig. Man ska också professionellt rengöra ventilationen minst var fjärde år. Och om du har gjort en större renovering av badrum eller kök så ska du gärna göra det kort efter. Då de flesta renoveringar river upp väldigt mycket damm som sedan fastnar i ventilationen, berättar Anders.

Ett snabbtest man kan göra för att se om ventilationen fungerar är att hålla ett papper mot ventilen, hushållspapper bör sugas fast och är det en tilluftsventil så ska pappret blåsa iväg.

–  En annan genväg till att få bra luft inne är att vädra ofta. Men det är såklart att föredra att alltid ha väl fungerande ventilation, och det får man genom att besiktiga den. När vi kommer in så gör vi rent på djupet.