Våra rutiner och riktlinjer angående Covid-19

Coronavirusets (Covid-19) påverkan på vårt samhälle blir mer och mer påtagligt för varje dag som går.
Vi följer noga de rekommendationer och råd som finns att tillgå från de svenska myndigheterna.
Detta innebär att vi på Gösab har utökat våra rutiner och riktlinjer gällande hygien, användandet av skyddsutrustning och bemötandet inom våra absolut viktigaste relationer, våra kunder.

Vi vill att alla våra kunder ska vara medvetna om att medarbetarna på GÖSAB följer mycket tydliga direktiv om att förebygga smittspridning, detta gör vi:

Vid minsta symptom på sjukdom stannar våra medarbetare hemma och återvänder inte till arbetet förrän dem helt symptomfria, plus två dagar.

Våra sotare och tekniker använder personlig skyddsutrustning, såsom ex. handskar och munskydd.

Vi undviker fysisk kontakt och håller ett avstånd på ett par meter.

Vi tvättar händerna och/eller använder handsprit mellan varje besök.

Vad kan jag som fastighetsägare göra om jag är frisk, men orolig för att ta emot sotaren eller teknikern?

Ta gärna en promenad i solen, påta i trädgården eller befinn dig i ett annat rum under tiden som sotaren eller teknikern utför sotningen eller kontrollen i din fastighet.

Vad ska jag göra om jag är sjuk eller befinner mig i en riskgrupp?

Kontakta oss och meddela oss detta. Vi vill inte utsätta dig eller våra medarbetare för onödiga risker. Vi bokar då av besöket och ni kontaktar oss när ni är friska igen.

Likt många företag runt om i landet, står också vi inför en otroligt stor utmaning i att fortsätta kunna leverera den tjänst vi utlovar.Ta hand om varandra, var rädd om varandra och se till att hjälpa varandra. Bara genom att göra detta kommer vi att ta oss igenom denna otroligt stora utmaning som samhället står inför.

Sotningen och brandskyddskontrollen är ju också fortfarande lagstadgad. Det är den med anledning av att minimera risken för brand och hålla alla trygga i sina hem och på sina arbetsplatser. Det behöver alltså fortfarande utföras, för allas trygghet.

Och har ni frågor, ring våra duktiga sotare, tekniker och administratörer som vill hjälpa dig med dina frågor och tankar.