Gösab en stolt familjetradition

För oss har familjen en särskild betydelse. Det faller sig naturligt då vi är två systerföretag i fjärde generationen som arbetar med sotning och ventilation. Våra värderingar hjälper oss att göra ett bra jobb. Och särskilt glada blir vi över att göra livet lite säkrare för dig, din familj och dina kollegor. Så varmt välkommen till familjen, du också.

Läs mer om vårt företag
Kontakta mig
Kontakta mig

Ventilationstjänster – Förbättrar luften i hemmet

Ventilationen i huset är ofta lätt att glömma bort. Men att ventilationen fungerar är viktigt för allas hälsa och livskvalitet och för att förhindra fukt, radon, mögel och bakterier samt minska brandrisken. Det sänker även energiförbrukningen! Vi hjälper dig med all typ av ventilation som OVK, relining av äldre ventilationskanaler, injustering av luftflöden samt ventilationsservice.

Läs mer om våra ventilationstjänster
Läs mer om våra ventilationstjänster

Sotningstjänster
– Minskar risken för brand

Sotning är ett lagkrav och ditt ansvar. Det handlar om att hålla dig och andra trygga och säkra. När sotare regelbundet utför svartsotning och rensar bort sot, aska och brännbara beläggningar i skorstenar, rökkanaler och eldstäder minskar risken för sotbrand. Sotningen går snabbt och smidigt och leder till minskad bränsleförbrukning. Samtidigt värnar du om miljön.

Läs mer om våra sotningstjänster
Läs mer om våra sotningstjänster

Ventilationstjänster – Förbättrar luften i hemmet

Ventilationen i huset är ofta lätt att glömma bort. Men att ventilationen fungerar är viktigt för allas hälsa och livskvalitet och för att förhindra fukt, radon, mögel och bakterier samt minska brandrisken. Det sänker även energiförbrukningen! Vi hjälper dig med all typ av ventilation som OVK, relining av äldre ventilationskanaler, injustering av luftflöden samt ventilationsservice.

Läs mer om våra ventilationstjänster
Läs mer om våra ventilationstjänster

Sotningstjänster
– Minskar risken för brand

Sotning är ett lagkrav och ditt ansvar. Det handlar om att hålla dig och andra trygga och säkra. När sotare regelbundet utför svartsotning och rensar bort sot, aska och brännbara beläggningar i skorstenar, rökkanaler och eldstäder minskar risken för sotbrand. Sotningen går snabbt och smidigt och leder till minskad bränsleförbrukning. Samtidigt värnar du om miljön.

Läs mer om våra sotningstjänster
Läs mer om våra sotningstjänster

Ventilationstjänster

Smart ventilation – Full koll på luft, lukt och fukt

När luften inomhus försämras märker vårt luktsinne inte alltid av det. Att gå ut för att få en nypa frisk luft hjälper för stunden. Men med tiden får dålig luft oss att känna oss trötta och drabbas av huvudvärk. Jämn ventilation med ren luft skapar ett inomhusklimat som både människor och hus bäst av! Healthbox är mycket tyst behovsstyrd frånluftsventilation utvecklat för alla typer av bostadshus. Inbyggda sensorer känner av och styr ventilationen efter fukt, lukt och koldioxidhalt.  

OVK – Bättre inomhusmiljö och lägre energiförbrukning

Att ventilationssystemen fungerar är viktigt av två skäl – för att få ett bra inomhusklimat och för att minska energiförbrukningen. Därför måste OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) genomföras regelbundet.

Läs mer om smart ventilation
Läs mer om OVK

Relining Det smarta sättet att renovera kanaler

Att riva ut och ersätta gamla ventilationskanaler är inte bara tidskrävande och irriterande för alla som drabbas under byggtiden, det är också dyrt och en dålig lösning för miljön.

Injustering Optimerar driften och luftflödet

När ventilationssystemet installerades gjordes en beräkning av luftflödet i huset. Med åren sker förändringar som gör att luftflödet behöver mätas och justeras så att luftomsättningen stämmer överens med hur huset används idag. Kanske används rummen på ett annat sätt? Har antalet familjemedlemmar eller medarbetare ökat?

Ventilationskanaler – Från rengöring till underhåll

Att rengöra imkanalen, som leder från köksfläkten, var tidigare något som sotare ansvarade för. Men det ansvaret har förflyttats och faller idag på dig som fastighetsägare. Du är själv ansvarig för att underhålla imkanalen. Men den goda nyheten är att du kan få hjälp med den saken. Inklusive totalrengöring av ventilationssystemet.

Läs mer om relining
Läs mer om injustering
Läs mer om ventilationskanaler

Ventilationstjänster

Healthy Home Ventilation rengöring

Smart ventilation – Full koll på luft, lukt och fukt

När luften inomhus försämras märker vårt luktsinne inte alltid av det. Att gå ut för att få en nypa frisk luft hjälper för stunden. Men med tiden får dålig luft oss att känna oss trötta och drabbas av huvudvärk. Jämn ventilation med ren luft skapar ett inomhusklimat som både människor och hus bäst av! Healthbox är mycket tyst behovsstyrd frånluftsventilation utvecklat för alla typer av bostadshus. Inbyggda sensorer känner av och styr ventilationen efter fukt, lukt och koldioxidhalt.  

Läs mer om smart ventilation

OVK – Bättre inomhusmiljö och lägre energiförbrukning

Att ventilationssystemen fungerar är viktigt av två skäl – för att få ett bra inomhusklimat och för att minska energiförbrukningen. Därför måste OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) genomföras regelbundet.

Läs mer om OVK

Relining Det smarta sättet att renovera kanaler

Att riva ut och ersätta gamla ventilationskanaler är inte bara tidskrävande och irriterande för alla som drabbas under byggtiden, det är också dyrt och en dålig lösning för miljön.

Läs mer om relining

Injustering Optimerar driften och luftflödet

När ventilationssystemet installerades gjordes en beräkning av luftflödet i huset. Med åren sker förändringar som gör att luftflödet behöver mätas och justeras så att luftomsättningen stämmer överens med hur huset används idag. Kanske används rummen på ett annat sätt? Har antalet familjemedlemmar eller medarbetare ökat?

Läs mer om injustering

Ventilationskanaler – Från rengöring till underhåll

Att rengöra imkanalen, som leder från köksfläkten, var tidigare något som sotare ansvarade för. Men det ansvaret har förflyttats och faller idag på dig som fastighetsägare. Du är själv ansvarig för att underhålla imkanalen. Men den goda nyheten är att du kan få hjälp med den saken. Inklusive totalrengöring av ventilationssystemet.

Läs mer om ventilationskanaler

Sotningstjänster

Sotning – Ett livsviktigt hantverk

För en del framstår sotning som ett måste. Men i själva verket handlar det om att hålla dig, dina närstående och kollegor trygga och säkra. Det kräver en sotare med rätt kunskaper. Och våra duktiga skorstensfejare vet precis vad som behöver göras.

Brandskyddskontroll – Skyddar mot brister och fel

Finns det fel och brister i din eldstad eller i rökkanalerna? I så fall gäller det att upptäcka dem i tid. Det kräver rätt behörighet, bland annat yrkesutbildning som skorstensfejare med separat vidareutbildning. Kvalifikationer som alla våra tekniker har.

Besiktning – Tre olika sätt att vara säker

Vi tar hand om tre olika sorters besiktning. Sprängbesiktning, där vi inspekterar eldstäder och rökkanaler som ligger nära markarbeten. Installationsbesiktning, där vi ger klartecken efter en nyinstallerad eldstad samt efter större förändring av din eldstad. Och statusbesiktning, för att undvika obehagliga överraskningar.

Läs mer om sotning
Läs mer om brandskyddskontroll
Läs mer om besiktning

Sotningstjänster

Sotning – Ett livsviktigt hantverk

För en del framstår sotning som ett måste. Men i själva verket handlar det om att hålla dig, dina närstående och kollegor trygga och säkra. Det kräver en sotare med rätt kunskaper. Och våra duktiga skorstensfejare vet precis vad som behöver göras.

Läs mer om sotning

Brandskyddskontroll – Skyddar mot brister och fel

Finns det fel och brister i din eldstad eller i rökkanalerna? I så fall gäller det att upptäcka dem i tid. Det kräver rätt behörighet, bland annat yrkesutbildning som skorstensfejare med separat vidareutbildning. Kvalifikationer som alla våra tekniker har.

Läs mer om brandskyddskontroll

Besiktning – Tre olika sätt att vara säker

Vi tar hand om tre olika sorters besiktning. Sprängbesiktning, där vi inspekterar eldstäder och rökkanaler som ligger nära markarbeten. Installationsbesiktning, där vi ger klartecken efter en nyinstallerad eldstad samt efter större förändring av din eldstad. Och statusbesiktning, för att undvika obehagliga överraskningar.

Läs mer om besiktning

Storkök

– Rengöring av imkanalen minskar brandrisken

I storkök och restauranger behöver rengöring av fläktarna utföras varje år. Och det är ditt ansvar att se till att jobbet blir gjort. Som tur är ställer våra professionella sotare gärna upp, samtidigt som vi delar med oss av våra rekommendationer.

Läs mer om rengöring av imkanalen

Storkök

– Rengöring av imkanalen minskar brandrisken

I storkök och restauranger behöver rengöring av fläktarna utföras varje år. Och det är ditt ansvar att se till att jobbet blir gjort. Som tur är ställer våra professionella sotare gärna upp, samtidigt som vi delar med oss av våra rekommendationer.

Läs mer om rengöring av imkanalen

Gösab en stolt familje-
tradition

För oss har familjen en särskild betydelse. Det är anledningen till vår existens. Vi är ett familjeföretag i tredje generationen, och våra värderingar hjälper oss att göra ett bra jobb. Och särskilt glada blir vi över att göra livet lite säkrare för dig, din familj och dina kollegor. Så varmt välkommen till familjen, du också.

Läs mer om vårt företag
Kontakta mig

Gösabs rutiner och riktlinjer för Covid-19

Vi följer noga de restriktioner samt rekommendationer och råd som finns att tillgå från svenska myndigheter om Coronaviruset (Covid-19). Det innebär att vi har stärkt och utökat våra rutiner och riktlinjer gällande hygien och skyddsutrustning samt i bemötandet av våra kunder som ju är våra absolut viktigaste relationer.

Så här hanterar vi Covid-19

Alla medarbetare på Gösab följer mycket tydliga direktiv för att förebygga smittspridning. Så här kan vi hjälpas åt:

Det här gör vi:
  • Använder personlig skyddsutrustning som munskydd och handskar vid besök.
  • Undviker fysisk kontakt och håller ett avstånd på ett par meter.
  • Tvättar händerna och/eller använder handsprit mellan varje besök.
  • Vid minsta symptom på sjukdom stannar vi hemma och återvänder inte till jobbet förrän efter minst två symptomfria dagar.
Det här kan du göra:
  • Om du är frisk men är orolig inför vårt besök, passa på att ta en promenad, påta i trädgården eller stanna kvar i ett annat rum medan vi utför jobbet i din fastighet.
  • Om du blir sjuk inför vårt besök, kontakta oss genast! Vi vill inte utsätta dig eller våra medarbetare för onödiga risker. Vi bokar av besöket och så kontaktar du oss när du har varit symptomfri i minst två dagar.

Viktigt att tänka på!

Sotning och brandskyddskontroller är lagstadgade för att minimera risken för brand och öka tryggheten i hemmet och på arbetsplatsen. Så det är viktigt att jobbet utförs. Ta kontakt med oss om du har funderingar och frågor så hittar vi en lösning.

Läs mer

Coronavirusets (Covid-19) påverkan på vårt samhälle blir mer och mer uppenbart för varje timme som går.
På GÖSAB följer vi noga de rekommendationer och råd som finns att tillgå från de svenska myndigheterna.
Sedan några veckor tillbaka har vi på GÖSAB utökat våra rutiner och riktlinjer gällande hygien, användandet av skyddsutrustning och bemötandet inom våra absolut viktigaste relationer, våra kunder.

Vi vill att alla våra kunder ska vara medvetna om att medarbetarna på GÖSAB följer mycket tydliga direktiv om att förebygga smittspridning, detta gör vi:

Vid minsta symptom på sjukdom stannar våra medarbetare hemma och återvänder inte till arbetet förrän dem är helt symptomfri plus två dagar

Våra sotare och tekniker använder personlig skyddsutrustning, såsom handskar och munskydd

Vi undviker fysisk kontakt och håller ett avstånd på ett par meter

Vi tvättar händerna och/eller använder handsprit mellan varje besök.

Vad kan jag som fastighetsägare göra om jag är frisk men orolig för att ta emot sotaren eller teknikern?

Ta gärna en promenad i solen, påta i trädgården eller befinn dig i ett annat rum under tiden som sotaren eller teknikern utför sotningen eller kontrollen i din fastighet.

Vad ska jag göra om jag är sjuk eller befinner mig i en riskgrupp?

Kontakta oss och meddela oss detta. Vi vill inte utsätta dig eller våra medarbetare för onödiga risker. Vi bokar då av besöket och ni kontaktar oss när ni är friska igen.
Likt många företag runt om i landet, står också vi inför en otroligt stor utmaning i att fortsätta kunna leverera den tjänst vi utlovar.
Ta hand om varandra, var rädd om varandra och se till att hjälpa varandra. Bara genom att göra detta kommer vi att ta oss igenom denna otroligt stora utmaning som samhället står inför.
Sotningen och brandskyddskontrollen är fortfarande lagstadgad. Det är den med anledning av att minimera risken för brand och hålla alla trygga i sina bostäder. Detta behöver alltså fortfarande utföras, för allas trygghet, framförallt nu när fler personer är hemma mer och troligtvis använder sina objekt mer än vanligt.
Har ni några frågor, tveka inte att ringa våra duktiga sotare, tekniker och administratörer som gärna hjälper dig med dina frågor och tankar.

Fördelarna med att bli avtalskund

Vill du öka brandsäkerheten är det en god idé att bli avtalskund hos oss. För visst vore det skönt om det räckte med att lyfta på luren för att få hjälp med det du behöver? Alla våra tjänster inom sotning, brandskydd och ventilation kan ingå i ett avtal.

Bli avtalskund

Vi hjälper till med bemanning inom sotning och brandskydd

Att det saknas kvalificerad personal är ett problem i många branscher. Men om man liksom vi arbetar med sotning och brandskyddskontroller är det extra viktigt att snabbt kunna hitta bra lösningar. Även det kan vi på Gösab hjälpa till med.

Läs mer om våra bemanningserbjudanden

Fördelarna med att bli avtalskund

Vill du öka brandsäkerheten är det en god idé att bli avtalskund hos oss. För visst vore det skönt om det räckte med att lyfta på luren för att få hjälp med det du behöver? Alla våra tjänster inom sotning, brandskydd och ventilation kan ingå i ett avtal.

Bli avtalskund

Vi hjälper till med bemanning inom sotning och brandskydd

Att det saknas kvalificerad personal är ett problem i många branscher. Men om man liksom vi arbetar med sotning och brandskyddskontroller är det extra viktigt att snabbt kunna hitta bra lösningar. Även det kan vi på Gösab hjälpa till med.

Läs mer om våra bemanningserbjudanden

Snabbkontakt

Har du frågor om ventilation, sotning, brandskyddskontroll eller något annat för din villa eller fastighet? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort. Vill du boka ett besök eller har frågor om tidsbokning, offerter, fakturor eller något liknande kan du alltid slå en signal. Du hittar oss här.

Snabbkontakt

Vill ni ha snabb kontakt eller har frågor om sotning, brandskyddskontroll eller något annat för din villa eller fastighet? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort. Vill ni boka ett besök eller har frågor om tidsbokning, offerter, fakturafrågor eller liknande så hänvisar vi istället till vårt bokningsformulär.

Snabbkontakt

Vill ni ha snabb kontakt eller har frågor om ventilation, sotning, brandskyddskontroll eller något annat för din villa eller fastighet? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort. Vill ni boka ett besök eller har frågor om tidsbokning, offerter, fakturafrågor eller liknande så hänvisar vi istället till vårt bokningsformulär.

Huvudkontor

Gösab Sotning AB
Jons väg 19
433 75 Jonsered
Org nr: 556175-4762

Gösab Ventilation AB
Jons väg 19
433 75 Jonsered
Org nr: 556585-1994

Kontakt/Övrigt

 

Ackreditering & Certifiering
AAA-rating-Gösab

ID06-Gösab

FR2000
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google