OVK Bättre inomhusmiljö och lägre energiförbrukning

Att ventilationssystemen fungerar är viktigt av två skäl – för att få ett bra inomhusklimat och för att minska energiförbrukningen. Därför måste OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) genomföras regelbundet.

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska ett ventilationssystem genomgå en första besiktning innan det tas i drift. Därefter ska kontroller ske med jämna intervaller, vart tredje eller vart sjätte år beroende på typ av byggnad. Det är ackrediterade funktionskontrollanter som genomför besiktningen.

På Gösab är vi certifierade att utföra OVK-besiktningar. Då går vi igenom fastighetens energiförbrukning för elektricitet, uppvärmning, uppvärmning av tappvatten och komfortkyla. Har en radonmätning gjorts tidigare finns även uppgiften om uppmätt radonhalten med i protokollet.

Jag vill veta mer om OVK.


Intresserad av att boka OVK i din villa eller fastighet? Skicka in formuläret till oss kontaktar vi dig inom kort!


Det här är vad som normalt mäts i en OVK:

Energiförbrukning

Uppvärmd area (A-temp)

Referensvärde för jämförelse av energiförbrukning

Registrering hos Boverket

Allmän ventilationsservice

Som fastighetsägare är du skyldig att se till att det finns OVK-protokoll enligt den tidsintervall som gäller för ditt hus. Det är byggnadsnämnden i din kommun som är tillsynsmyndighet för att OVK-kontrollerna genomförs. Endast en- och tvåbostadshus med självdragssystem eller enbart fläktstyrd frånluft är undantagna.

Vad kontrolleras i en OVK?

Det finns tre sorters ventilationssystem – självdragsventilation, mekanisk frånluftsventilation och mekanisk från- och tilluftsventilation. Vi protokollför vilket av dessa ventilationssystem som används samt att anläggningen uppfyller de krav som gällde när den installerades.

Två vanliga problem är smuts i ventilationskanalerna samt för låga luftflöden. Det här är vad vi gör under en besiktning:

Mäter luftflödet i liter/sekund

Undersöker så att det inte finns bakdrag

Kontrollerar skicket på kanaler och ventiler

Bedömer om installationer är korrekt gjorda

Skickar protokollet till Byggnadsnämnden

Allt samlas i ett OVK-intyg som du kan använda om vi har upptäckt brister som behöver åtgärdas. Dokumentet är också ett bra underlag för att göra förbättringar av energiförbrukningen.

Huvudkontor

Gösab Sotning AB
Jons väg 19
433 75 Jonsered
Org nr: 556175-4762

Gösab Ventilation AB
Jons väg 19
433 75 Jonsered
Org nr: 556585-1994

Kontakt/Övrigt
Vi stödjer BRIS verksamhet
Bris-företagsvän-Gösab
Ackreditering & Certifiering
AAA-rating-Gösab

ID06-Gösab

FR2000
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google