Kontakta oss här

VENTILATION

Våra sotare har specialkompetensen för att utföra kontroller, rensning,service och reparationer i husets hela ventilationssystem.

 

Ventilationen är något som oftast förbises, då den inte är synlig för ögat men kan påverka dig mer än du anar.

När husets ventilation fungerar leds förorenad luft ut medan värmen i rumsluften återvinns. I ett ventilationssystem som är smutsigt får fläktarna arbeta hårdare, men effekten blir ändå mindre. Fukt riskerar då att stå kvar i systemet. Fukten binder damm och andra partiklar som möglar och inomhusklimatet försämras. Då uppstår också risken för allergier och andra hälsoproblem.

 

Med våra nya Elektrostatfilter förbättras inte bara din inomhus miljö utan du sparar upp till 90% energikostnad på dina fläktar. Upp till 99% av alla partiklar stoppas av vår filter i motsats till vanliga påsfilter där omkring 50% av all smuts går vidare till det du idag andas in.

 

 

Ibland kan det vara svårt att veta vem man skall kontakta.

Därför har vi nu gjort det ännu enklare.

 

Kontakta oss här, så återkommer vi så fort vi kan.

 

 

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

GÖSAB SOTNING AB är en del i GÖSAB Gruppen tillsammans med Active Ventilation.

Vårt systerbolag kan ni nå på
acvent.se