Kontakta oss här

 

SOTNING

Om du har en värmekälla såsom ex. en öppen spis, braskamin, värmepanna eller kakelugn så behöver du en kompetent sotare som sotar och kontrollerar statusen i din skorsten.

Sotningen är reglerad enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor)  och är till för att förhindra uppkomsten av brand orsakat av soteld.

 

Sotningen går snabbt för våra kunniga skorstensfejare. Du behöver inte vara hemma, en granne eller någon annan kan släppa in sotaren men det krävs en säker stege och en godkänd tak säkerhet för att säkerställa tryggheten för våra sotare som utför den största delen av arbetet på taket.

 

Våra sotare avlägsnar sot, kontrollerar att sprickor inte uppstått i skorstenen och andra viktiga detaljer såsom att du inte har trägolv i direkt anslutning till eldstaden.

 

Man kan alltid beställa extrasotningar utöver de av MSB lagstadgade sotningarna, i syfte att minska driftstörningar och upprätthålla funktionsdugligheten i skorstenen då sot och aska kan fastna i eldstaden och på rökkanalsväggar.

 

Om man beställer extrasotningar utöver de lagstadgade intervallerna kan man också nyttja rotavdraget.

 

 

Ibland kan det vara svårt att veta vem man skall kontakta.

Därför har vi nu gjort det ännu enklare.

 

Kontakta oss här, så återkommer vi så fort vi kan.

 

 

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

GÖSAB SOTNING AB är en del i GÖSAB Gruppen tillsammans med Active Ventilation.

Vårt systerbolag kan ni nå på
acvent.se