Kontakta oss här

 

RENGÖRING | SOTNING

Vi utför även rengöring av ventilationsanläggningar och imkanaler i bostäder, skolor, dagis och företag.

Vad många inte vet är att denna typ av rengöring omfattas av LSO och innebär rensning av fläktar och ventilation på restauranger och storkök.

Rengöringen av dessa system kan ske på olika sätt beroende på anläggningens skick och utseende. Våra storköks grupper spolar oftast rent dessa kanaler med special kem och vatten med en hetvattentvätt som tar bort det brandfarliga fettet och minskar brandrisken.

Detta är oerhört viktigt då ventilationen ofta går igenom hela fastigheten till bostäder och/eller företag i samma byggnad.

Vi lämnar också alltid information via fakturan om vi upptäcker brister i anläggningen  såsom exempelvis läckage eller avsaknad av tillräckligt många rensluckor.

 

 

 

Ibland kan det vara svårt att veta vem man skall kontakta.

Därför har vi nu gjort det ännu enklare.

 

Kontakta oss här, så återkommer vi så fort vi kan.

 

 

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

GÖSAB SOTNING AB är en del i GÖSAB Gruppen tillsammans med Active Ventilation.

Vårt systerbolag kan ni nå på
acvent.se