MOBILA HÖGEFFEKTIVA

LUFTRENINGS AGGREGATUtmärkande Egenskaper

 • Tre fläkthastigheter
 • Minimal ljudnivå
 • Lätt att flytt för snabb placering där ren luft är ett krav
 • Förbättrar luftkvaliteten upp till 99 %
 • Byggd för kontroll av luftburen smitta
 • Programmerbar digital kontrollpanel
 • Intelligent övervakning av filtrens nedsmutsnings grad
 • Natura -Systemet

En mikroprocessor styr kontrollen av filtreringen.

Filtret anpassas till graden av föroreningar.

 

Vid 85% tryckfall ges optisk signal då filtret skall rengöras.

 

Allt användaren behöver göra är att välja lämplig fläkthastighet.

Detta system går ett steg längre genom att kombinera effekterna av elektrofiltrets rengöring med ett system som återställer den joniska balansen.

Aggregatet är också försedd med en nattfunktion för öka frisättning av negativa joner, dvs. man erhåller en extra städning av rummet.

 

 

DETTA ERBJUDER LUFTRENAREN SAF-170R


Högeffektiv filtrering och reduktion av:

 • Fina och ultra fina partiklar
 • Elektrostatiska laddningar upp till 99 %
 • Smittsamma bakterier, influensavirus och sporer med ca 77% dagtid
 • Tobaksrök
 • Bakterienivåerna i rummet på natten till ca 92%
 • Lättflyktiga organiska föroreningar (VOC)

En mikroprocessor styr kontrollen av filtreringen.

Filtret anpassas till graden av föroreningar.

 

Vid 85% tryckfall ges optisk signal då filtret skall rengöras.

 

Allt användaren behöver göra är att välja lämplig fläkthastighet.

Detta system går ett steg längre genom att kombinera effekterna av elektrofiltrets rengöring med ett system som återställer den joniska balansen.

Aggregatet är också försedd med en nattfunktion för öka frisättning av negativa joner, dvs. man erhåller en extra städning av rummet.

 

Ibland kan det vara svårt att veta vem man skall kontakta.

Därför har vi nu gjort det ännu enklare.

 

Kontakta oss här, så återkommer vi så fort vi kan.

 

 

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

GÖSAB SOTNING AB är en del i GÖSAB Gruppen tillsammans med Active Ventilation.

Vårt systerbolag kan ni nå på
acvent.se