Kontakta oss här

BRANDSKYDDSKONTROLL

Brandskyddskontrollen får bara utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet
att utföra tjänsten. Behörigheten omfattar yrkesutbildade skorstensfejare med separat vidareutbildning. Brandskyddskontrollen har tillkommit för att i ett tidigt skede upptäcka brister och fel på eldstäder och rökkanaler som kan innebära risk för brand.

Likt som under en sotning behöver en brandskyddskontrollant tillgång till flera delar i fastigheten där rökkanalen passerar såsom ex. tillgång till taket. Därför är det viktigt att en säker stege finns på plats samt att takanordningen är
i god ordning.

Brandskyddskontrollanten kontrollerar anläggningen genom att göra bedömningar på hur flera olika faktorer har för påverkan på brandskyddet såsom sotbildningar och beläggningar, skador eller förändringar av det tekniska utförandet, temperaturförhållanden, tryckförhållanden och täthet samt drift och skötsel.

 

Ibland kan det vara svårt att veta vem man skall kontakta.

Därför har vi nu gjort det ännu enklare.

 

Kontakta oss här, så återkommer vi så fort vi kan.

 

 

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

GÖSAB SOTNING AB är en del i GÖSAB Gruppen tillsammans med Active Ventilation.

Vårt systerbolag kan ni nå på
acvent.se